Yoga

Fysisk och mental styrka, smidighet, lugn och en känsla av inre frihet är vår ledstjärna på YogaCentrum.
Vi möter dig där du är och guidar dig genom yogasystemet som ett verktyg för att växa som människa.

Vi har många typer av pass på YogaCentrum, alltifrån extra lätta till flödande fortsättningsklasser till stillsamma och meditativa.

Oavsett vilket pass du väljer, kommer du genom att praktisera yoga, öka kontakten med ditt inre jag, ditt centrum.
Du får mer energi, skapar en större självacceptans och upplever ett ökat välbefinnande.

Fysiskt & Psykiskt:

Du behöver inte vara vig eller ha praktiserat yoga tidigare för att utöva den yoga vi erbjuder. Det är inga krångliga och invecklade rörelser utan övningar fullt möjliga för de flesta att utföra. Genom att praktisera yoga ökar du kontakten med ditt inre jag, din själ. Du får mer energi, skapar en större självacceptans och upplever ett ökat välbefinnande.

Yogans effekter:

Yoga är en metod för att uppnå välbefinnande och hälsa till såväl kropp som själ. Det är en mångtusenårig tradition och det finns mängder av forskning runt dess gynnsamma effekter på den fysiska, mentala och själsliga nivån. Yoga hjälper dig att skapa en stark, flexibel och balanserad kropp och ökar upplevelsen av vitalitet och lugn. I Yogan tränas den medvetna närvaron, som även kallas mindfulness. Genom den medvetna närvaron i kropp, sinne och andning så ökas upplevelsen av både energi och stillhet som ger vila för kropp och sinne. Yoga har bevisade effekter på bla. rygg- och nackproblem samt mot stress, oro och sömnstörningar.

Yogan består av:

Kroppsställningar (asanas)

Rörelser som ger fysisk smidighet, ökad rörlighet och styrka samt löser spänningar i muskler och leder samt ökar din kroppsmedvetenhet och välbefinnande.

Andningsövningar(pranayama)

Medveten och kontrollerad andning för att öka andningskapaciteten och syresätta hela kroppen. Skapar lugn, centrering, eliminerar stress, balanserar blodtrycket och stärker immunförsvaret.

Medveten närvaro (pratyahara)

Träning i att öka närvaro i nuet och vara där du är. Det kan också innebära att ta en time out från yttre intryck och vila sinnet.

Meditation (dharana, dhyana, samadhi)

Rörelse kordinerad med andning ger en form av avslappnad, ansträngningslös fokuserande av din uppmärksamhet som ger en mental avspänning där tankar i små stunder släpper taget och lämnar dig med inre stillhet och sinnesfrid. Att uppleva dess små "glapp" mellan tankarna, ger en djup och återhämtande vila för kroppen och hjärnan. Lagrad stress kan frigöras och gynsam påverkan på nervsystemet och hjärnan skapar större förmåga till inre lugn och självacceptans.

 

"Spänning är vad du tror att du måste vara. Avslappning är det du är"
~ Kinesiskt ordspråk

“To walk the path of yoga is to awaken to who we are, so that we may stand with the strength and roots of a mountain but be prepared and able to move with the fluidity of the sea. 
Realising we are all waves – Of the same ocean.”

"Yoga is a process of replacing old patterns with new and more appropriate patterns."
~ Sri T. Krishnamacharya

Yoga is a three-for-one. A kick-ass workout, church and therapy all in one. We build a strong, fit body while simultaneously creating a clear mind, open heart and doing the deeper, inner work of emotional and spiritual healing.”
~ Ashley Tuner

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev